Profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Aktualitātes sporta jomā un sporta organizatoru darbā”

2022.gada 13.- 14.janvārī Valsts izglītības satura centrs un Rīgas Tehniskā koledžas Sporta metodiskais centrs AMI Ogres tehnikumā organizēja Latvijas profesionālās izglītības iestāžu sporta darba organizatoru profesionālās pilnveides semināru “Aktualitātes sporta jomā un sporta organizatoru darbā”.


Semināra divu dienu programma bija saplānota tā, lai sporta darba organizatori varētu iegūt informāciju par aktualitātēm sporta darba jautājumos un dalīties pieredzē par sporta stundu īstenošanas metodiku. Par aizvadītajiem sporta pasākumiem 2021./2022.gada pirmajā pusgadā un plānotajiem sporta pasākumiem turpmāk, kā arī sasniegtajiem rezultātiem, pastāstīja Rīgas Tehniskās koledžas Sporta metodiskā centra AMI vadītāja Irēna Bukovska.


Īstenojot semināru, tika ievērotas ar Covid-19 saistīto pandēmiju saistītās epidemioloģiskās drošības prasības.


Notika vairākas meistarklases, kuru laikā sporta darba organizatori rādīja jaunus, inovatīvus risinājumus, lai padarītu sporta nodarbības interesantākas un saistošākas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem.  Sporta darba organizatori strādāja darba grupās, kuras bija sadalītas pēc reģionu principa. Katrai darba grupai vajadzēja prezentēt savu veikumu.


Sekoja iepazīšanās ar Ogres tehnikumu, tā darbības virzieniem, profesionālās izglītības programmām.
Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante un direktores vietniece audzināšanas un kultūrizglītības jomā Sigita Jasinska pozitīvā gaisotnē iepazīstināja ar mācību procesu un Ogres tehnikuma mācību telpām.


Pirmās dienas noslēgumā tika noorganizētas orientēšanās sacensības telpās, kuras profesionāli noorganizēja orientēšanās kluba “Ogre” treneris Nauris Neimanis.

Semināra dalībnieki izbraucienā iepazina naktī izgaismoto Ogri un Ikšķili.

Otrās dienas ievadā notika tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieku, Sporta departamenta direktoru Edgaru Severu, kurš pastāstīja par aktuāliem sporta jautājumiem un atbildēja uz sporta darba organizatoru jautājumiem.


Sekoja izbrauciens uz tūrisma, sporta un atpūtas kompleksu “Zilie kalni”, kur notika iepazīšanās ar aktīvās atpūtas iespējām. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar distanču slēpošanas soļiem un to pielietošanu, veicot distanci. Slēpošanas soļus demonstrēja Ogres tehnikuma 1.kursa audzēknis Emīls Zaķis un orientēšanās treneris Nauris Neimanis.

Semināra noslēgumā Latvijas profesionālās izglītības iestāžu sporta darba organizatori saņēma  balvas, kuras tika nopelnītas Rīgas Tehniskās koledžas Sporta metodiskā centra AMI organizētajās sacensībās, kuras notika attālināti.

Paldies katram par dalību seminārā!

Paldies semināra organizatoriem!

Ogres tehnikuma sporta darba organizators
Māris Kurilovičs