Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošā balva “Saules laiva”

Konkursu jau astoto gadu organizē Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un EPALE Latvija Nacionālā atbalsta dienests. Šogad Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošajai balvai “Saules laiva” tika izvirzīti 14 nominanti: biedrība “Sadarbības platforma”, Bulduru tehnikuma Mūžizglītības nodaļa, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra Personības izaugsmes un pilnveides nodaļa, LU Akadēmiskā departamenta Mūžizglītības nodaļa, Ogres tehnikuma Pieaugušo izglītības centrs, Rīgas Stradiņa universitātes Pedagoģiskās izaugsmes centrs, Rīgas Valsts tehnikums, SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas” profesionālās tālākizglītības centrs “Aslimnīcas Mācību centrs”, Smiltenes tehnikums, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums. Balvas pieteikumu vērtēšana notika visu novembri, un to veica IZM apstiprināta ekspertu komisija, kuras sastāvā ir pieaugušo izglītības jomas profesionāļi. Žūrijas komisijas pārstāve, Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības padomes priekšsēdētāja Iluta Krūmiņa uzsvēra: “Izglītības un zinātnes ministrijas Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošā balva “Saules laiva” tika dibināta, lai akcentētu pieaugušo izglītības nozīmīgumu un sekmētu kvalitatīvu mācību pieaugušajiem īstenošanu. Ir būtiski uzsvērt pieaugušo neformālās izglītības kvalitāti un tos pieaugušo izglītotājus, kuru sniegums Latvijā kalpo par labās prakses piemēru citiem. Tā ir arī iespēja pateikties izcilākajiem pieaugušo izglītības īstenotājiem, tādējādi uzsverot un apliecinot pieaugušo izglītības nozīmi Latvijā.”

Ogres tehnikums ceļojošo balvu “Saules laiva” saņēma jau 2017.gadā , bet šogad IZM Pateicības rakstu par iedzīvotāju darba tirgum nepieciešamo prasmju pilnveidošanu ilgtspējībai.

Liels paldies visiem par ieguldīto darbu pieaugušo izglītības īstenošanā!

Baiba Liepiņa, direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā