Pedagogi karjeras konsultantu satiekas Ogres tehnikumā

18.martā Ogres tehnikumā viesojās Ogres novada pedagogi karjeras konsultanti. Karjeras konsultantiem bija iespēja iepazīties ar izglītības programmu, papildu piedāvātājām izglītības iespējām, audzēkņu pieredzes stāstiem, apskatīt Ogres tehnikumu.

Priecājamies par karjeras konsultantu interesi par Ogres tehnikumu un ceram, ka šī vizīte bija noderīga un informatīva, lai  sniegtu informāciju skolēniem pamatskolā, vadot viņu izglītības karjeru, ņemot vērā viņu personīgās vērtības, intereses un mērķus.

Uz sadarbību!

Gunta Sergejeva

Pedagogs karjeras konsultants