Pašpārvalde

Izglītojamo pašpārvaldes ikdienas darbs saistās ar izglītības procesu, kultūras un neformālās izglītības pasākumu veidošanu skolēniem un skolotājiem un skolas viesiem, sporta aktivitātēm, sociālo labklājību, kā arī,vēl daudz kas cits, kas tiešā vai netiešā veidā saistās ar skolēna ikdienas dzīvi OT.

Katru nedēļu notiek sapulces, bet ne retāk kā divas reizes mēnesī, kuru laikā tiek pārrunātas aktuālas problēmas, tiek plānoti pasākumi, kā arī notiek informācijas apmaiņa starp skolas administrāciju un pašpārvaldi.

 • Ogres tehnikumā aktīvi darbojas Izglītojamo pašpārvalde, kolektīvs sastāv no 30 aktīviem un radošiem jauniešiem.
 • Pamatmērķis un misija, lai katrs no OT izglītojamajiem tiktu sadzirdēts un viņa intereses tiek pārstāvētas.

 

Vērtības ko iegūsi pievienojoties pašpārvaldei:

 1. Tu iegūsi jaunus draugus;
 2. Tu uzlabosi savas komunikācijas prasmes, gūsi pieredzi aizstāvēt savu viedokli/ Ideju;
 3. Tu apgūsi un iemācīsies pasākumu organizēšanas un vadīšanas prasmes/iemaņas;
 4. Veicināsi pašizaugsmi mērķu veidošanā un realizēšanā;
 5. Iespēja piedalīties gan vietējos, gan starptautiskos projektos, par to saņemot sertifikātus;
 6. Kā arī daudz citu vērtīgu iemaņu.

 

Pašpārvaldes galvenie uzdevumi:

 1. Saliedēt Ogres tehnikuma audzēkņus;
 2. Motivēt audzēkņus līdzdarboties pašpārvaldē;
 3. Sadarboties ar tehnikuma administrāciju un pedagogiem;
 4. Iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā tehnikumā;
 5. Apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot, veidojot tehnikuma sabiedrisko dzīvi;
 6. Sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldībām, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.

Pašpārvaldes tikšanās laiks: Trešdienās no plkst: 16.00

 

Atbildīgā persona: Armanda Auziņa, armanda.auzina@ovt.lv

Pašpārvaldes pavasarīgais sveiciens

11.05.2021

Pašpārvaldes pavasarīgais sveiciens