Pārstāvji no Albānijas, Armēnijas, Kazahstānas, Ziemeļmaķedonijas un Moldovas dalās pieredzē darba vidē balstītu mācību īstenošanā

2022. gada 19. septembrī Ogres tehnikums sveica Eiropas Izglītības fonda (ETF) un ETF izcilības tīklojuma (ENE) pārstāvjus no Albānijas, Armēnijas, Kazahstānas, Ziemeļmaķedonijas un Moldovas, kuri no 20. septembra līdz 22. septembrim piedalās pieredzes apmaiņas seminārā “Izcilība darba vidē balstītās mācībās: Latvijas modelis”.

ENE ir vairākas iniciatīvas, un viena no tām – “Profesionālās izcilības centru loma darba vidē balstītu mācību īstenošanā” jeb, kā profesionālās izglītības iestādes var sekmēt darba vidē balstītu mācību ieviešanu valstī.

Semināra laikā būs iespēja iepazīties ar piecām Latvijas profesionālās izglītības iestādēm – Saldus tehnikumu, Liepājas Valsts tehnikumu, Kuldīgas tehnikumu, Ogres tehnikumu, Rīgas Valsts tehnikumu, nozares uzņēmējiem un dalīties labās prakses piemēros, kā uzsākt darba vidē balstītas mācības, kas motivē uzņēmējus iesaistīties šīs formas realizācijā un kā politikas veidotāji, nozaru pārstāvji var atbalstīt un veicināt darba vidē balstītu mācību īstenošanu.

Ikviens semināra dalībnieks apliecināja, ka citu valstu pieredze ir ļoti noderīga sekmīgu darba vidē balstītu mācību ieviešanā profesionālās izglītības iestādē, kā arī visi ir atvērti aktīvam dialogam un turpmākai, produktīvai sadarbībai.