Ogres tehnikums – vienīgā profesionālā izglītības iestāde Baltijā, kur īsteno izglītības programmu “Starptautiskais bakalaurāts Karjeras izglītībā”

Ogres tehnikums 2020. gada janvārī kļuva par Starptautiskā bakalaurāta organizācijas oficiāli akreditētu izglītības iestādi (IB World school) ar tiesībām īstenot IBCP – izglītības programmu “Starptautiskais bakalaurāts Karjeras izglītībā”. Starptautiskā bakalaurāta organizācija (International Baccalaureate Organization) ir nevalstiska organizācija ar konsultatīvo statusu UNESCO un Eiropas Padomē. Tā ir reģistrēta kā izglītojoša, brīvprātīga organizācija Šveicē, kuras vadību veido starptautiska padome. Pašlaik 1,3 miljoni izglītojamo 5000 dažādās skolās visā pasaulē iegūst Starptautiskā bakalaurāta organizācijas piedāvāto izglītību pēc vienotas mācību programmas.

IBCP misija ir attīstīt domājošus, zinātkārus, komunikablus, perspektīvus, no aizspriedumiem brīvus un profesionāli prasmīgus jauniešus, kas palīdz veidot labāku un mierīgāku pasauli, izmantojot starpkultūru izpratni un cieņu.

Šobrīd Ogres tehnikums ir vienīgā profesionālās izglītības iestāde Baltijas valstīs, kura realizē IBCP programmu. Mācības IBCP notiek bilingvāli (angļu un latviešu valodā). Programmas audzēkņi apgūst pamata (Core) mācību priekšmetus – Angļu valodas attīstība (Language development), Mācība par darbu kopienas labā (Service learning), Refleksijas projekts (Reflective project), Personīgās un profesionālās prasmes (Personal and Professional Skills), kā arī diploma (Diploma) mācību priekšmetus – Uzņēmējdarbības vadība (Business management), Datorzinātne (Computer science) vai Dizaina tehnoloģijas (Design technology). Audzēknis IBCP diplomu iegūst pēc programmas apgūšanas un veiksmīgas eksāmenu nokārtošanas.

2022./2023. mācību gadā Ogres tehnikumā IBCP mācījās 36 jaunieši, taču pašlaik notiek 2. kursu audzēkņu uzņemšana IBCP.  Visi interesenti, kuri 2023./2024. mācību gadā uzsāks mācības Ogres tehnikumā 2. kursā, laipni aicināti sazināties ar IBCP koordinatori Artu Tamani, e-pasts: arta.tamane@ovt.lv