Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vieta Vecbebros

Profesionālās tālākIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS “BIŠKOPĪBA” IZGLĪTOJAMAJIEM

Programmas kods 30T 621 05 4

(septembrim, oktobrim, novembrim, decembrim, janvārim)

2018./2019.m.g.

 

 

Datums/ mēnesis Lekcija Nodarbība Pasniedzējs
1-2
8.decembris 3-4 Ievadnodarbība L.Caune A.Svoka
5-6
7-8 9-10 11-12 Bišu saimes bioloģija A. Svoka
9.septembris 1-2 3-4 5-6 Sabiedrības un cilvēka drošība L. Rūtenberga
7-8 9-10 11-12 Sabiedrības un cilvēka drošība L.Rūtenberga
20.oktobris 1-2 3-4 5-6 Bišu slimības un kaitēkļi Ē. Mozga
7-8 9-10 11-12 Uzņēmējdarbības pamati T.Ločmele
21.oktobris 1-2 3-4 5-6 Bišu saimes bioloģija A.Svoka
7-8 9-10 11-12 Biškopības produktu ražošana un pārstrāde Ē. Mozga
10.novembris 1-2 3-4 5-6 Bišu slimības un kaitēkļi Ē. Mozga
7-8 9-10 11-12 Uzņēmējdarbības pamati T.Ločmele
11.novembris 1-2 3-4 5-6 Uzņēmējdarbības pamati T.Ločmele
7-8 9-10 11-12 Bišu produktu ražošana un pārstrāde Ē. Mozga