“Ogres tehnikums turpina Vecbebru biškopības tradīcijas!

Aicinām 2023.gada 13.maijā  no plkst.18.00 iesaistīties Muzeju nakts pasākumoss Latvijas Biškopības vēstures muzejā Vecbebros!

Bites un savvaļas apputeksnētāji. Vēlamies pievērst uzmanību ilgtspējīgas attīstības mērķim “Dzīve uz sauszemes”. Muzeju nakts pasākumā stāstīsim par bitēm un citiem kukaiņiem apputeksnētājiem, kuri ir veselīgas ekosistēmas neatņemama sastāvdaļa. Iepazīstināsim ar muzeja ekspozīciju – bišu saimes dzīvi, nektāraugiem, biškopības produktiem un to nozīmi. Muzeja dārzā, kur atrodas mācību drava, kūpināsim dūmkannu un vērosim bites. Piedāvāsim degustēt bišu vākumu ar rupjmaizi un pienu.

Tiekamies Muzeju naktī Vecbebros, “Dravas”, Vecbebri, Bebru pagasts, Aizkraukles novads!”