Ogres tehnikums sadarbojas ar augstākās izglītības iestādēm

Absolvējot Ogres tehnikumu, audzēkņiem paveras jaunas iespējas,  viena no tām ir iespēja turpināt izglītību augstākās izglītības iestādē. 2024.gada jūnijā Ogres tehnikums paplašināja savu augstākās izglītības iestāžu sadarbības loku, noslēdzot sadarbības līgumu ar Biznesa augstskolu Turība. Sadarbības līgumu parakstīja Imants Bergs, Biznesa augstskolas Turība valdes priekšsēdētājs un Ilze Brante, Ogres tehnikuma direktore. Turpmākās sadarbības virzienus pārrunājām ar Biznesa augstskolas Turība rektori, profesori Zani Driņķi. Tās būs augstskolas mācību spēku vieslekcijas Ogres tehnikuma Starptautiskā bakalaurāta Karjeras izglītībā izglītības programmā, tālākizglītības semināri Ogres tehnikuma pedagogiem, sadarbība zinātniski praktiskajās konferencēs un profesionālās meistarības konkursos.