Ogres tehnikums sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību īsteno projektu ,,Labbūtības ceļakarte aktivitāšu īstenošana Ogres novadā’’

No 19. līdz 21. augustam Ogres tehnikuma audzēkņu pašpārvaldes pārstāvji – Kristiāns Graudiņš 4ID, Endija Viktorija Barkauska 4VD, Amanda Ieva Tutāne 3MD-2 un Sanija Sondore 2RD – piedalījās psihoemocionālās veselības veicināšanas projektā ,,Labbūtības ceļa karte 2021’’, kas notika Jelgavas tehnikumā. Dalībnieki apguva zināšanas par mentālo veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu un projekta iesniegšanu, pārmaiņu vadību, kā arī izstrādāja savas skolas “Labbūtības ceļakarti”. Ogres tehnikuma audzēkņu pašpārvalde pārstāvēja vienu no kopumā 150 izglītības iestādēm, kuras piedalījās mācībās. Šo mācību laikā radās ideja par mentālās veselības atvērto diskusiju.

Mentālā veselība cilvēku ievērību ir guvusi jau pirms Covid-19 izraisītās pandēmijas, taču tieši ar pandēmijas izveidotajiem šķēršļiem komunikācijā un ikdienas saskarsmē ar cilvēkiem tika saprasts, cik svarīgi ir par to runāt.  Projekta ,,Labbūtības ceļakarte aktivitāšu īstenošana Ogres novadā’’  (līguma Nr. VP2021/4-18) īstenošanai Ogres tehnikums saņēma 1000€, kuri tiks izmantoti atvērtās diskusijas organizēšanai. Jau šobrīd pašpārvalde ir aptaujājusi audzēkņus un tehnikuma darbiniekus par mentālo veselību, izveidojusi informatīvos plakātus ar informāciju, kur vērsties pēc palīdzības, ja radušās mentālās veselības problēmas. Ar labbūtības ceļakartes aktivitāšu palīdzību tiks iedrošināti Ogres tehnikuma audzēkņi un darbinieki apzināties savas mentālās veselības stāvokli, kā arī iespējas palīdzēt sev un citiem, tādejādi veicinot veselīgu, saliedētu, cieņpilnu Ogres tehnikuma mikroklimatu. 

Aicinām š.g. 2. decembrī visus Ogres tehnikuma audzēkņus, pedagogus un darbiniekus piedalīties atvērtajās diskusijās  ar influenceriem un mentālās veselības speciālistiem, kuri dalīsies pieredzē un mudinās jauniešus, pedagogus un darbiniekus runāt par savām problēmām, ka arī atbildēs uz interesējošiem jautājumiem.

 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros