Ogres tehnikums piedalās R. Blaumaņa literarās prēmijas konkursā

Līdz šī gada 20. oktobrim skolēniem no visas Latvijas bija iespēja piedalīties R. Blaumaņa literarās prēmijas 17. konkursā, ko organizēja R. Blaumaņa memoriālais muzejs “Braki” sadarbībā ar biedrību „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”. Konkursa mērķis bija veicināt dziļāku interesi par vienu no vispopulārākajiem latviešu literatūras klasiķiem- Rūdolfu Blaumani un viņa dzīves un darba vietu “Braki”. 

Skolotāja Ruta Balode septembrī piedāvāja piedalīties šajā izaicinājumā, piekritām tikai mēs – Kārlis Fricis Mikulāns (3MO-1), Kristaps Mūrnieks (1KL), Annija Kļaviņa un Ingus Iļjučonoks (2VO). Tad, latviešu valodas skolotājas Rutas Balodes atbalstīti, rakstījām konkursa darbu, kas izrādījās ne tikai patiesi izaicinošs, bet arī radoši veicinošs un ļoti laikietilpīgs, jo vajadzēja studēt R. Blaumaņa darbus un tajos gūtās atziņas sasaistīt ar šā brīža notikumiem, mūsu dzīves pieredzi un personīgo vērtējumu, tāpēc uzdevums nebija tik viegls, kā sākumā likās, bet tas mūs nebiedēja, tikai radīja arvien lielāku interesi par R. Blaumaņa daiļradi un viņa tēlu pasauli.

Neskatoties uz to, ka darbs prasīja daudz laika un pacietības, tas bija interesants un aizraujošs. Vislielāko prieku rada tas, ka apliecinājām savu varēšanu valsts mēroga konkursā, jo 4. decembrī, kad notika uzvarētāju apbalvošana, uzzinājām, ka šajā grūtajā un nozīmīgajā konkursā esam guvuši gan veicnāšanas balvu, kas ir kā laureāta nominācija, ko ieguva Kārlis Fricis Mikulāns, gan atzinības, kuras ieguva Kristaps Mūrnieks un Ingus Iļjučonoks, kā arī pateicību, ko ieguva Annija Kļaviņa. Tas ir apliecinājums mūsu varēšanai, tas iedrošina un iedvesmo nākamajiem valsts mēroga konkursiem. 

Lepojamies ar mūsu panākumiem un Ogres tehnikumu!

 

Autors: Ingus Iļjučonoks 2VO