Ogres tehnikums piedalās konkursā “Klientu apkalpošanas speciālists 2022”

2022. gada 17.maijā Ogres tehnikuma komanda, kuras sastāvā bija Viktorija Māzere, Lāsma Rutkovska no 2KL grupas un Agnese Frīdenberga no 1KL grupas, devās uz konkursu “Klientu apkalpošanas speciālists 2022”, kas notika Valmieras tehnikumā. Konkursā piedalījās audzēkņi no Latvijas profesionālajām izglītības iestādēm. Katru komandu atbalstīja viens pedagogs, mūsu komandai līdzās bija skolotāja Linda Meņģe.

Valmieras tehnikums konkursa dalībniekus sagaidīja draudzīgi – ar karstu kafiju un garšīgu cienastu.

Konkursā kopumā bija trīs uzdevumi. 

1.uzdevums bija teorijas pārbaudījums (viktorīna) par klientu apkalpošanas nozari un profesionālu klientu apkalpošanu, kurā audzēknes ieguva 11 punktus.

2.uzdevums bija vairāk radoša un praktiska darbošanās. Konkursa dalībniekiem bija pieejamas 2 recepcijas (darba vietas), kurās jāizvērtē atbilstība ergonomikas prasībām. Pēc izpētes katrai komandai bija jāizstrādā akta dokuments, kurā jānorāda uz trūkumiem, riska faktoriem darba vietu iekārtojumā, jāpamato savs viedoklis un jāpiedāvā risinājums atbilstoši darba drošībai. Audzēknēm uzdevumu izdevās veikt izcili, iegūstot maksimālo punktu skaitu, kas bija 25 punkti.

3.uzdevuma izpilde vairāk bija katras komandas līdera atbildībā. Žūrija novērtēja, kā Viktorija spēj atrisināt problēmsituāciju ar neapmierinātu klientu, tādejādi pierādot savas profesionālās iemaņas, iegūstot 19,4 punktus.

Noslēdzoties konkursa uzdevumiem, kamēr tika gaidīti konkursa rezultāti un apbalvošanas ceremonija, visi dalībnieki devās ekskursijā pa Valmieru, kur tika apskatīti skaisti skati, apmeklēts soļotāja Jāņa Daliņa stadions un vieglatlētikas manēža. 

Ar kopīgi izcīnītiem 55,4 punktiem Ogres tehnikuma komanda ieguva 1.vietu, kas sagādāja ļoti lielu prieku gan audzēknēm, gan pedagogiem, kas viņas gatavoja konkursam.

Apsveicam audzēknes ar lielisko panākumu!

Liels paldies Lindai Meņģei, Ingai Lišmanei, Ligitai Āzenai un Aļonai Lukašenokai par audzēkņu gatavošanu konkursam!