Ogres tehnikums dalās labās prakses pieredzē ar starptautiskā projekta EXPECT pārstāvjiem

5. aprīlī Ogres tehnikumā norisinājās starptautiskā projekta EXPECT (Exchanges of Practices in Education for Climate Targets) pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīte profesionālās izglītības jomā. Vizītes laikā Ogri apmeklēja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji un viņu projekta partneri no Spānijas, Nīderlandes, Itālijas un Apvienotās Karalistes.

Projektā EXPECT tiek pārstāvēta Austrija, Spānija, Nīderlande, Itālija, Apvienotā Karaliste, Somija un Latvija. 

Lielākā daļa projekta dalībnieku pārstāv profesionālas izglītības sektoru un pēta to, kā profesionāla izglītība var sekmēt cīņu ar klimata pārmaiņām. Piemēram, kā skolās tiek stāstīts par klimata izglītību, ilgtspējību, aprites ekonomiku, zaļajām praksēm un citām lietām.

“Ik pa laikam visi partneri pulcējas kādā no valstīm, lai pētītu šo valstu labākos piemērus un nu ir pienākusi Latvijas kārta. Vakar kopā ar partneriem klausījāmies  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības un satura centra, Ekoskolu programmu, SIA “Zaļā josta”,  Zero Waste Latvija un citu organizāciju pārstāvju sagatavotās prezentācijas. Šodien esam Ogres tehnikumā, lai projekta dalībniekiem parādītu Ogres tehnikumu, kā vienu no labās prakses piemēriem Latvijā ” atzīmēja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Eiropas Savienības projektu daļas projektu koordinators Jurijs Dubatovka, norādot, ka ar Ogres tehnikumu Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai ir sadarbība vairākos projektos.  

Savukārt Projekta vadošā partnera pārstāvis Manfred Polzin no Nīderlandes, aktualizējot projekta tēmu, pastāstīja, ka visas Eiropas valstis apņēmušās ievērot klimata līgumu mērķus, kā arī ir noteikušas pašas savus mērķus klimata sektorā. Taču projektā apzināti izvēlētas valstis ar atšķirīgu ģeogrāfisko izvietojumu, kā arī atlasītas valstis, kurām kopumā veicās labi, bet vēl ir uz ko tiekties un tādas, kurām pagaidām ar mērķu sasniegšanu visai nevedās. 

Pēc viņa domām Latvija ir uzņēmusi labu kursu ceļā uz savu mērķu sasniegšanu.

Manfred Polzin arī norādīja, ka projektā iesaistītie partneri mēģina atrast jaunas tehnoloģijas un sekmē savstarpēju mācīšanos, lai produktīvāk risinātu klimata jautājums Eiropā. 

“Ir ļoti interesanti uzzināt, kā Latvijas profesionālajā izglītībā  tiek adaptētas jaunās prasības. Kā tiek apgūtas jaunas tehniskās prasmes, lai radītu jaunas tehnoloģijas vai strādātu ar tām. Tāpat ir interesanti pētīt, kā notiek darbs vides izglītības jomā un kā mēs vēl varam strādāt ar dažādu vides jautājumu risināšanu mentāli,” atzīmēja Nīderlandes pārstāvis.

Projekta dalībnieki ar interesi uzklausīja Ogres tehnikuma pieredzi, integrējot profesionālās izglītības programmās zaļo domāšanu un virzību uz Ekoskolas statusa ieguvi.