Ogres tehnikums dalās ar labās prakses piemēriem personāla vadībā

23. septembrī personāla vadības speciālisti no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm apmeklēja Ogres tehnikumu, lai apmainītos pieredzē, kopīgi uzlabotu darba procesu un uzzinātu par Ogres tehnikuma labās prakses piemēriem personāla vadības jomā.

Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante vairākkārt publiskās uzrunās uzsvērusi, ka viena no lielākajām mācību iestādes bagātībām un veiksmes atslēgām ir tās pedagogi un visa Ogres tehnikuma darbinieku komanda. 

Lai uzzinātu, kā šādu komandu izdevies izveidot, iepazītos ar Ogres tehnikuma darbinieku struktūru, kvalitātes vadības sistēmu, iekšējās kārtības noteikumu izstrādi un izplatīšanu darbinieku vidū, auditiem, kā arī lietvedības un citiem jautājumiem, Ogres tehnikumā bija ieradušies personāla vadībās speciālisti no tuvākām un tālākām profesionālas izglītības iestādēm. 

Viesus ar mācību iestādes pieredzi un labās prakses piemēriem iepazīstināja direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa, direktores vietniece metodiskajā jomā Linda Ozoliņa, direktores vietniece audzināšanas un kultūrizglītības jomā p.i. Sigita Jasinska, kā arī tehnikuma personāla vadības speciālistes.

Klātesošie aktīvi uzdeva jautājumus, diskutēja un dalījās savā pieredzē, kopīgi rodot atbildes uz dažādiem, ar  konkrēto jomu saistītiem jautājumiem un gūstot idejas darba procesa optimizēšanai nākotnē.

Šī nav pirmā reize, kad Ogres tehnikumā viesojās kolēģi no citām Latvijas profesionālās izglītības iestādēm. Tāpat Ogres tehnikuma pedagogi un savu jomu speciālisti dodas dažādās pieredzes apmaiņās gan Latvijā, gan ārzemēs, lai bagātinātu zināšanas un gūtu idejas inovāciju ieviešanai savā ikdienas darbā.