Ogres tehnikumam trešo reizi tiek piešķirts eTwinning skolas statuss

Ogres tehnikumam trešo reizi tiek piešķirts  eTwinning skolas statuss

 

Š.g. 6. jūnijā Ogres tehnikumā viesojās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāve Linda Muižniece, lai pasniegtu Ogres tehnikumam eTwinning skolas plāksni, karogu un Eiropas Komisijas apsveikuma vēstuli, jo Ogres tehnikumam jau trešo reizi tika piešķirts eTwinning skolas statuss 2023 – 2024,  kas apliecina iestādes augstos sasniegumus starptautisku projektu īstenošanā,  kā arī ieguldījumu pedagogu digitālās pratības pilnveides veicināšanā.

 

eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls interneta vidē, kurā Ogres tehnikums darbojas no 2016. gada. Tā ir Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā metodi mācību un audzināšanas procesā un veicinot skolotāju tālākizglītību IKT un valodu jomā.

 

eTwinning pārstāve Linda Muižniece vizītes laikā aicināja arī pārējos Ogres tehnikuma darbiniekus būt aktīviem un izmantot visas sadarbības tīkla iespējas – veidot starptautiskus projektus, piedalīties semināros un vebināros, tādejādi daloties ar savām zināšanām un labo praksi, iedvesmojot citu skolu pārstāvjus.