Ogres tehnikumam savs, jauniešu dizainēts 2023. gada kalendārs

Šī gada 12. janvārī radošā atmosfērā notika dizaina un mākslas nodaļas audzēkņu veidotu divu 2023. gada kalendāru svinīga atvēršana. Pirmā kalendāra, kas tematiski veltīts Ogres tehnikuma 4 nodaļu atspoguļojumam gada griezumā(katrai nodaļai veltīti 3 mēneši un dizainā izmantota nodaļu identificējošā krāsa), grafikas dizaina un salikuma autors ir 3. reklāmas dizaina kursa audzēknis Jānis Harijs Jātnieks. Jānis kalendāru izvēlējās veidot estētiski minimālistisku un dizainiski funkcionālu, salikumā iekļaujot vārda dienas un nedēļu numerācijas. Veidojot katra mēneša ilustrācijas, Jānim palīgos iesaistījās arī kursabiedri Ketija Jekaterina Kmita, Gints Kozlovs un Aleksandrs Možarovskis. Radošā komanda priecājas par rezultātu un saka paldies tehnikuma vadībai un nodaļas vadītājai Velgai Kaļeiņikovai par iespēju turēt rokās profesionāli “Digitālajā Pelē” nodrukātu kursa darbu. Par audzēkņu darba lielisko rezultātu ir gandarīta arī pedagoģe Dace Runča.

Otrs kalendārs tapa kā triju skolu sadarbības projekts. Rīgas Valsts tehnikums, Rīgas dizaina un mākslas vidusskola un Ogres tehnikums, sadarbojoties realizēja radošu un aizraujošu projektu – Autorilustrāciju kalendārs divu druku tehnikā. Kalendāra funkcionāli grafisko daļu izveidoja un digitālajā drukā nodrukāja Rīgas Valsts tehnikuma pedagogs Jānis Pavlovskis. Kalendāra ilustrāciju daļu linogriezuma tehnikā radīja iesaistīto skolu audzēkņi, bet augstspiedes tehnikā drukāja Rīgas Valsts tehnikuma pedagogs Jānis Pavlovskis.

Katra skola ilustrēja 4 kalendāra mēnešus. Ogres tehnikumā notika audzēkņu darbu konkurss, kurā piedalījās Anete Paula Kriņicka, Linda Brēķe, Agata Tarovika, Artis Sleņģis, Anna Saprikina, Aleksa Liāna Prosvetova, Estere Bizauska, Viesturs Stanke un Marks Anufrijevs. Uzvarēja autori: Marks Anufrijevs 1GD (janvāris), Artis Slenģis 4RD (aprīlis), Linda Brēķe 4RD (jūlijs) un Anete Paula Kriņicka 3MD (oktobris).

Ogres tehnikumā audzēkņus konkursam iedvesmoja un praktiski atbalstīja pedagoģes Rūta Dimdiņa un Dace Runča.