Ogres tehnikumā viesojas Erasmus+ projekta “Learn for life – Dare for more” dalībnieki

Ogres tehnikumā no 2023. gada 25. jūnija līdz 1. jūlijam norisinājās piektā projekta “Learn for life – Dare for more”, Nr. 2020-1-BG01-KA229-1079217_4, mācību aktivitāte .

Mobilitātes mērķis bija ģenerēt jaunas idejas, iegūt zināšanas par JA Achievment īstenošanu Ogres tehnikumā, kā arī izveidot jaunu produktu, lietojot ilgtspējīgus produktus.

 • Pirmajā dienā projekta dalībnieki iepazina Ogres tehnikumu un ieguva zināšanas par uzņēmuma izveidi.
 • Otrajā dienā dalībnieki starptautiskās grupās veidoja jaunu produktu- projekta “Learn for life – Dare for more” grāmatu. Tās izveidē pirktu pielika ik viens projekta dalībnieks:
  • kopā ar Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas pedagogiem un audzēkņiem tika izveidots galvenais produkta elements – grāmatas vāks;
  • Kopā ar Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas pedagogiem un audzēkņiem ar lodāmuru tika iegravēts logo un produktu nosaukums;
  • Kopā ar Dizaina un mākslas nodaļas pedagogiem un audzēkņiem projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar reklāmas iespējām, ko paši projekta dalībnieki var izmantot šobrīd sava mācību uzņēmuma popularizēšanā, kā arī kā ar mobilā telefona palīdzību var izveidot video, kas noder kā marketinga līdzeklis izplatīšanai sociālajos tīklos.  Tika organizēta arī mākslas meistardarbnīca, kurā tika veidotas kolāžas par projekta laikā gūto pieredzi, radot inovatīvu produktu un domājot “ārpus kastes”.
 • Trešajā dienā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Latvijas kultūru, apmeklēt Rundāles pili un Tērvetes dabas parku, kā arī iegūt zināšanas par kokapstrādes nozari valstī.
 • Ceturtajā dienā bija iespēja apmeklēt uzņēmējdarbības labās prakses piemēru – uzņēmumus “Skrīveru gotiņa” un “Ķeipenes piparkūkas”, kur projekta dalībniekiem bija iespēja uzzināt atslēgu uz panākumiem no mazo uzņēmumu vadītājiem.
 • Piektajā dienā projekta dalībnieki atskatījās uz iepriekšējo dienu laikā paveikto, dalījās ar ieguvumiem un prezentēja mobilitātes laikā izstrādātos produktus.

Projekta dalībnieki mācījās, kā veidot jaunus produktus, pilnveidoja uzņēmējdarbības prasmes, atklāja savu radošo un inovatīvo pusi, ieguva zināšanas par darba tirgus situāciju un uzņēmējdarbības iespējām Latvijā, pilnveidoja angļu valodas prasmes, kā arī pilnveidoja kumunikācijas prasmes

Pedagogi pilnveidoja pedagoģiskās prasmes daloties pieredzē par mācīšanas metodēm, labo praksi un idejām, pilnveidoja angļu valodas prasmes un paplašināja savu priekšstatu par Eiropas kultūrām, izglītības sistēmām.

 

Projekta mājas lapā: http://learnforlife.free.nf/