Ogres tehnikuma vadība sanāksmes pirmo kursu audzēkņu vecākiem organizē tiešsaistē

Tradicionālās pirmo kursu audzēkņu vecāku sanāksmes, kurās vecāki tiekas ar Ogres tehnikuma (OT) vadību, nodaļu vadītājiem un audzinātājiem, šajā mācību gadā notiek attālināti – tiešsaistes platformā ZOOM.

15.janvārī norisinājās sanāksme vecākiem, kuru bērni šajā mācību gadā uzsākuši mācības Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļā.

OT konferenču zālē sanāksmē klātienē piedalījās direktore Ilze Brante, direktores vietnieces audzināšanas un kultūrizglītības jomā pienākumu izpildītāja Luīza Taube, direktores vietniece izglītības un praktisko mācību jomā Ilze Dzirkale, Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vadītāja Ineta Rumpētere, savukārt tiešsaistē pievienojās Starptautisko attiecību nodaļas vadītāja Sigita Jasinska un projektu vadītāja Anda Bimbere, kā arī Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas grupu audzinātāja Gunita Bogdanova.

OT vadība iepazīstināja vecākus ar tehnikumu, tā iespējām, mācību un praktiskā darba organizāciju, ārpusstundu aktivitātēm, īpašu uzmanību pievēršot Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas audzēkņu ieguldījumam tehnikuma pasākumu galdu klāšanā un viesu apkalpošanā, dalībai dažādos Latvijas un starptautiskajos profesionālajos konkursos. Šī ir arī pašreizējo pirmkursnieku nākotne.

Jau pagājušā mācību gada otrajā semestrī sākās un šajā mācību gadā arī Ogres tehnikumā turpinās attālinātās mācības, kas prasa būt elastīgiem ne tikai pedagogiem un audzēkņiem, bet arī vecākiem.

“Galvenais, ko mēs vēlamies, lai vecāki sekotu līdzi, kā audzēkņi apmeklē attālinātās mācību nodarbības, uzmundrinātu un atbalstītu savas atvases,” uzsvēra I.Brante.

Ogres tehnikumā norit cieša sadarbība starp izglītības iestādes vadību, pedagogiem grupu audzinātājiem un audzēkņu vecākiem, kuru pārstāvji darbojas OT padomē.

I.Brante izteica cerību, ka arī Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas pirmā kursa audzēkņu vecāki iesaistīsies OT padomes darbā. Kā atklāja I.Brante, audzēkņu vecāki, kuri iesaistījušies OT padomes darbā, piedalījās arī kritēriju izvērtēšanā un izteica vērtīgus priekšlikumus, apspriežot Ministru Kabineta rīkojumu par atbalsta sniegšanu attālinātā mācību procesa nodrošināšanai profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem.

Viesnīcu un restorānu nodaļas pirmo kursu audzēkņu vecāki, kuri piedalījās sanāksmē tiešsaistē, izmantoja iespēju uzdot jautājumus OT vadībai un pedagogiem.

Vecākus iepriecināja informācija, ka no šī gada 1.janvāra pieaugusi audzēkņu minimālā stipendija – līdzšinējo 10 eiro turpmāk katrs audzēknis saņems 15 eiro. Lai nopelnītu minimālo stipendiju, audzēknim jāpiedalās nodarbībās un nedrīkst būt neattaisnoti kavējumi. Atkarībā no sekmēm mācībās un sabiedriskās aktivitātes audzēkņiem iespējams saņemt stipendiju līdz 150 eiro mēnesī.

Šī bija vērtīga tikšanās arī pedagogiem, lai vēl vairāk uzlabotu attālinātā mācību darba kvalitāti un sasniegtu maksimāli augstu izglītības līmeni.