Datu aizsardzības speciālists: Ivo Dovāns
e-pasts: das@idagentura.lv