Ogres tehnikuma pašpārvaldes projekts “Rūpējies par sevi”

Programmas “Kontakts” ietvaros, mēs, Ogres tehnikuma pašpārvalde īstenojam projektu “Rūpējies par sevi”, lai izglītotu visus tehnikuma audzēkņus par izdegšanu, stresu un kā rīkoties sarežģītās situācijās.

Pašpārvaldes dalībnieki, izmantojot anonīmu tiešsaistes aptauju, noskaidroja audzēkņu mentālās veselības stāvokli, tā izmaiņas Covid-19 ietekmē, kā arī tēmas un saturu, kas būtu nepieciešams viņu mentālās veselības uzlabošanai. Balstoties uz aptaujā iegūtajiem datiem, pašpārvalde izvēlējās diskusijas tēmas un galvenos jautājumus, kurus detalizētāk izklāsta un ar praktiskiem paņēmieniem iepazīstinās lektori.

Četru lekciju laikā jaunieši iegūs padziļinātas zināšanas par mentālo veselību, kur vērsties pēc palīdzības, kā palīdzēt sev, kā atpazīt problēmu.

Pirmā lekcija notika ar lektoru Ako Kārli Cekuli par Stresa pārvarēšanu un metodēm, ko pielietot ikvienam, lai tiktu galā ar stresa situācijām.

Otra lekcija notika lektore Jolantas Lamstere par Emocionālā stāvokļa uzlabošanu  – panikas lēkmēm, emociju savaldīšanu).

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros un Ogres novada pašvaldības atbalstu līgums nr. Nr. VP2023/3-15.