Ogres tehnikumā norisinājās profesionālais konkurss “Gudrais Grāmatvedis 2023”

Ogres tehnikumā, 2023.gada 6.martā notika profesionālās meistarības konkurss “Gudrais Grāmatvedis 2023”, kurā savas zināšanas grāmatvedībā demonstrēja Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas, profesijas Grāmatvedis 2. un 3. kursa audzēkņi.

Dalībniekiem bija jāparāda savas prasmes izpildot 5 uzdevumus: 1. uzdevums bija viktorīna, 2.uzdevums – Darba algas un attiecīgo nodokļu aprēķināšana, 3.uzdevums – Saimniecisko darījumu grāmatojumi, 4.uzdevums – Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana. 5.uzdevums – “Radoša pieeja grāmatvedības elementiem”.

Konkursa dalībniekus vērtēja, gan Ogres tehnikuma profesionālo mācību priekšmetu skolotāji Inguna Šnokāne un Linda Pastare, gan nozares eksperti- grāmatvedības uzņēmuma “EKSdebit” un “Laimes brīdis” pārstāvji.

Konkursā 1. vietu ieguva Amanda Umule (3GR), 2.vietu – Marija Birkenfelde (2GR), 3. vietu – Lelde Dilāne (2GR).

1.-3. vietu ieguvēji saņemā diplomu, balvas un tiesības piedalīties, Latvijas profesionālo izglītības iestāžu konkursā,  “Gudrais grāmatvedis 2023”, kas notiks 2023.gada aprīlī, Rīgas Valsts tehnikumā.

Paldies par dalību konkursā: Kitija Kaliksone (2GR), Megija Konovalova (2GR), Valts Ziemelis (2GR), Marta Tabaka (2GR), Krista Kristiāna Grīnberga (2GR), Melisa Platpīre (2GR), Maira Parmona (2GR), Agnese Kļepacka (2GR), Sanija Birziņa (3GR), Evelīna Dankbāre (3GR), Nikola Derkina (3GR), Beāte Dišlere (3GR), Diāna Ivanova (3GR), Vineta Maculēviča (3GR), Evelīna Pabērza (3GR), Amanda Petrova (3GR), Miranda Kupšāne (3GR).

 

Paldies profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem Ingunai Šnokānei un Lindai Pastarei par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā!

 

Paldies Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītājam Pēterim Bitānam par konkursa sagatavošanu un kvalitatīvu tā norisi!

 

Sanita Šerpa

Pedagogs karjeras konsultants