Ogres tehnikuma mežsaimniecības izglītības programmu audzēkņi pedagogu vadībā veic atmežošanas darbus Liepājā

Ievērojot to, ka Ogres tehnikums īsteno mežsaimniecības jomas izglītības programmas, 2021.gada vasarā pieteicāmies iepirkumam un apņēmāmies veikt atmežošanas darbus Tieslietu ministrijas valdījumā esošajā zemes īpašumā Liepājā pirms būvdarbu veikšanas. Šīs ir lielisks piemērs, kā valsts pārvaldes iestādes var sadarboties ar profesionālās izglītības iestādi.

Atmežošanas darbus uzsākām 2021.gada 8.novembrī. Katru nedēļu Ogres tehnikuma četru pedagogu vadībā atmežošanas darbus veic 10 audzēkņi, seši motorzāģu vadītāji un četri meža mašīnu operatori. Lai pēc iespējas lielāks audzēkņu skaits tiktu iesaistīts praktisko iemaņu pilnveidē, audzēkņi katru nedēļu mainās. 

Atmežošanas darbu veicam ciešā sadarbībā  ar meža mašīnu izplatītājfirmām Latvijā. Harvesterus atmežošanas darbu veikšanai Ogres tehnikumam nodrošina SIA “INTRAC Latvija” un SIA “Baltic Agro Machinery”, Komatsu firmas forvarderu SIA “Haitek Latvia”.

Pēc atmežošanas darbu veikšanas kokmateriāli tiks izvesti no teritorijas un izmantoti Ogres tehnikuma audzēkņiem, kuri apgūst kokizstrādājumu (mēbeļu galdnieks) un būvdarbu (namdaris) profesionālās izglītības programmas, praktisko mācību nodrošināšanā.

2021.gada 2.decembrī topošo būvlaukumu apmeklēja tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Liepājas Valsts pilsētas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns  pateicās  Ogres tehnikuma pedagogiem un audzēkņiem par sadarbību, par to, ka bez papildu ieguldījumiem no valsts puses tiek veikti atmežošanas darbi. Tā ir lieliska iespēja mežsaimniecības specialitātes audzēkņiem pilnveidot praktiskās zināšanas savā izvēlētajā profesijā. Atmežošanas darbi tuvāko dienu laikā noslēgsies un nākamie, kuri sāks darboties būvdarbiem paredzētajā teritorijā, būs būvnieki. Šobrīd notiek projektēt & būvēt iepirkuma process. 

Liepājas Valsts pilsētas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš  pateicās Ogres tehnikuma pedagogiem un audzēkņiem par ieguldīto darbu teritorijas atmežošanā pirms būvdarbu veikšanas. Domes priekšsēdētājs priecājās par to, ka Liepājā tiek sakārtota vēl viena teritorija.

Ogres tehnikums pateicas sadarbības partneriem, kuri atbalsta tehnikuma pedagogus un audzēkņus, veicot atmežošanas darbus Liepājā. Paldies sakām meža mašīnu izplatītājfirmām Latvijā SIA “INTRAC Latvija”, SIA “Baltic Agro Machinery”, SIA “Haitek Latvia” par nodrošinājumu ar meža mašīnām, Profesionālās izglītības kompetences centram “Liepājas Valsts tehnikums” par nakšņošanas nodrošinājumu tehnikuma dienesta viesnīcā, Liepājas kafejnīcai “Trīs sivēni” par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu.

Ogres tehnikuma direktore

Ilze Brante.