Ogres tehnikumā īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001

2022. gada 6. jūnijā apliecību par neformālās izglītības programmas “Datorzinības (bez priekšzināšanām)” (120 st.) apguvi saņēma 10 izglītojamie.

Laika periodā no 2022. gada 25.aprīļa līdz 2022. gada 6. jūnijam 10 bezdarbnieces cītīgi apguva datorprasmes pedagogu Aļonas Lukašenokas un Viktora Ceiruļa vadībā. Projektā iesaistītās mācību dalībnieces apgalvoja, ka mācību process ir bijis diezgan grūts un sarežģīts, taču mācību noslēguma dienā valdīja prieks un gandarījums par paveikto.

Pēc noslēguma pārbaudījuma veiksmīgas nokārtošanas, Ogres tehnikuma vadība bija noorganizējusi svinīgu apliecību izdošanu. Šajā pasākumā uzrunu teica un apliecības par neformālās izglītības programmas apguvi izsniedza Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante. Visas mācību dalībnieces sirsnīgi apsveica un aicināja atgriezties Ogres tehnikumā arī citu projektu ietvaros direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa. Par veiksmīgu sadarbību visiem šajā projektā iesaistītajiem pateicās projektu vadītāja Ineta Grīna. Pedagogi Aļona Lukašenoka un Viktors Ceiruls  atklāja, ka šī viņiem ir bijusi interesanta pieredze, kā pielāgot datorzinību apguvi konkrētai mērķauditorijai. Noslēguma pasākumā gandarījums par paveikto bija visiem šajā projektā iesaistītajiem. Mācību dalībnieces atzinīgi novērtēja, ka mācību laikā ir valdījusi sirsnīga un patīkama atmosfēra. Kā pateicību par gūtajām zināšanām un viesmīlīgo uzņemšanu Ogres tehnikumā, bija sarūpējušas skaistu un gardu kūku, pagatavojušas brīnišķīgu mājas sieru un pat noorganizējušas radošu aktivitāti. 

Vēlam veiksmi un izdošanos profesionālajā izaugsmē!

Projektu vadītāja Ineta Grīna