Ogres tehnikuma bibliotēkā foto izstāde “Purvā no -30°C līdz +30°C augi, dzīvnieki un pētnieki”

Lai iepazītu latvijas dabas daudzveidību,  Ogres tehnikuma bibliotēkā bija apskatāma Latvijas Universitātes PeatCarbon projekta nodaļas foto izstāde “Purvā no -30°C līdz +30°C augi, dzīvnieki un pētnieki”. Tā izveidota Eiropas Komisijas finansētā LIFE “Wetlands” projekta ietvaros.

Fotogrāfijās atspoguļoti 22 autoru darbi, ietverot purva ainavas, augu un dzīvnieku fotogrāfijas, kā arī ainas no purvu pētnieku ikdienas, veicot lauka pētījumus. Ir gan attēli no putna lidojuma, parādot Sudas-Zviedru kopskatu ar purva lāmu un ciņu kompleksu, gan arī attēla no purva akačiem, līdz pat augu makro fotogrāfijām. Fotogrāfijas ietver visus gadalaikus – vasaru, ziemu, pavasari un rudeni.
Bibliotēkā  bija apskatāmi LIFE projektu informatīvie materiāli – bukleti un grāmatas, kas tika izmantoti skolēnu apmācībā ne tikai latviešu, bet arī angļu valodas stundās.
Pedagogi un audzēkņi piedalījās fotogrāfiju vērtēšanā, nobalsojot par sev acīm un sirdij tīkamāko fotogrāfiju.

Rezultāti:

  1. Parastā apšubeka – 181 balsis
  2. Gludenā čūska – 170 balsis
  3. Lācene – 149 balsis

Paldies visiem, kas piedalījās mācību stundās un fotogrāfiju vērtēšanā.