Ogres tehnikuma audzēkņu dalība projektā “Good DEEDs – Digitālās enerģijas efektīva izmantošana”

Aizvadītajā 2022./2023. mācību gadā, Ogres tehnikuma izglītības programmas “Datorsistēmas, datortīkli un datubāzes” 2DT-1 grupas audzēkņi, kopā ar profesionālo mācību priekšmetu pedagogu Viktoru Ceiruli, piedalījās Valsts izglītības satura centra realizētajā Erasmus + projektā “Good DEEDs – Digitālās enerģijas efektīva izmantošana”. Projektā tika ietvertas tēmas – IKT –jaunās tehnoloģijas. Digitālās kompetences, Vide un klimata pārmaiņas. Izglītības iestāžu sociālā atbildība/atbildība pret vidi.

Piedaloties projektā, Ogres tehnikuma audzēkņi ieguva zināšanas par digitālo CO2 pēdu, digitālo ierīču un programmatūras patērētās enerģijas ietekmi uz vidi, veica mērījumus un ar digitālās enerģijas patēriņa kalkulatoru apkopoja un analizēja iegūtos datus. Tika veicināta izpratne un pratība šajos jautājumos.

Papildus grupas darbam, Ogres tehnikuma audzēkņi Kristofers Plociņs un Adrians Skarbovskis piedalījās konkursā izveidojot plakātu par digitālās CO2 pēdas samazināšanu un starp komandām ieguva godpilno trešo vietu.

Paldies profesionālo mācību priekšmetu pedagogam Viktoram Ceirulim un 2DT-1 (nu jau 3DT-1) grupas audzēkņiem par radošumu un ieguldīto darbu “Good DEEDs”projektā.

Lai arī šis mācību gads ir interesants un radošu izaicinājumu pilns!

https://www.gooddeeds.eu/lv/partneri/

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/vai-tu-zini-savu-digitalo-co2-pedu

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/norisinasies-seminars-digitala-energija-ikdiena-zinat-un-lietot-gudri