Ogres tehnikuma audzēkņi un darbinieki Sofijā, Bulgārijā gūst zināšanas par LQTBQI+ tēmu

No 2023. gada 17. aprīļa līdz  2023. gada 23. aprīlim Ogres tehnikuma trīs dalībnieki piedalījās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas KA153 “Inclusive Youth work with LGBTQI+ community”, Nr. 2022-3-BG01-KA153-YOU-000092798 projektā Sofijā, Bulgārijā. Projekta dalībniekiem bija iespēja uzlabot izpratni par LGBTQI+ tēmu un iepazīties ar citu valstu pieredzi un labās prakses piemēriem šajā jomā.

Projekta dalībniekiem bija iespēja dalīties ar savu pieredzi, jautājumos, kas skar jauniešus, sabiedrību, cilvēktiesības, demokrātiju, t.sk. LGBTQI+ kopienu. Dalībniekiem izveidojās izpratne un  idejas par to, kā mudināt jauniešus būt sociāli atbildīgākiem un iekļaujošiem, ņemot vērā progresīvās sociālās pārmaiņas sabiedrībā. Ogres tehnikuma dalībniekiem tika uzlabotas prasmes veidot dialogu jauniešu vidū par LQTBQI+ tēmu.

Šajā projektā bija iespēja dalīties ar izaicinājumiem ar ko saskaras LGBTQI+ kopiena katra projekta partnera valstīs – tika identificēti klupakmeņi un atrasti iespējamie risinājumi kopā ar Gruzijas, Serbijas, Spānijas, Igaunijas, Rumānijas, Bulgārijas, Lietuvas, Portugāles, Ukrainas, Armēnijas un  Ziemeļmaķedonijas dalībniekiem.

Ogres tehnikuma dalībnieki augsti vērtēja iespēju piedalīties šajā projektā. Savas jaunās zināšanas un izpratni dalībnieki pielietos ikdienas saskarsmē ar jauniešiem tehnikumā un ārpus tā, veidojot iekļaujošu sabiedrību.