Notiek Zemessardzes 54.kaujas atbalsta bataljona komandiera maiņa

2023. gada 10.marts ir ievērojama diena Zemessardzes 54.kaujas atbalsta bataljona vesturē. Šajā dienā notika Zemessardzes 54.kaujas atbalsta bataljona komandiera maiņa. Pulkvežleitnants Ainārs Rauza nodeva un pulkvežleitnants Pēteris Plečkens pārņēma Zemessardzes 54.kaujas atbalsta bataljona komandiera pienākumus.

Ogres tehnikumam ir izveidojusies cieša sadarbība ar Zemessardzes 54.kaujas atbalsta bataljonu, īstenojot patriotiskās audzināšanas pasākumus, valsts aizsardzības mācību, attīstot jaunsargu kustību, kā arī īstenojot daudzveidīgus audzēkņu un pedagogu sadarbības pasākumus. Tradicionāli ir kļuvuši Lāčplēša dienas un Barikāžu atceres dienu pasākumi sadarbībā ar Zemessardzes 54.kaujas atbalsta bataljonu.

Sakām lielu paldies pulkvežleutnantam Aināram Rauzam par sadarbību un ieguldījumu Ogres tehnikuma attīstībā un pilnveidē.

Mūsu sadarbība ir abpusēja. Ogres tehnikuma pedagogi un audzēkņi labprāt atbalsta Zemessardzes 54.kaujas atbalsta bataljona organizētos pasākumus un iesaistās tajos. Tāpēc 2023.gada 10.martā savukārt Ogres tehnikums Aizsardzības ministrijā saņēma aizsardzības ministres Ināras Mūrnieces Atzinību par sniegto atbalstu Zemessardzei 2022.gadā, stiprinot Latvijas aizsardzības spējas nominācijā mācību iestāde “Izglītotājs par Zemessardzi”.

Savstarpējā sadarbībā un atbalstā ir mūsu spēks!

Informāciju sagatavoja Ilze Brante.