ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās

mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē

balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta īstenotājs: Latvijas Darba devēju konfederācija

Sadarbības partneri: profesionālās izglītības iestādes un darba devēji

Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.decembris

Atbalsta mērķa grupa: uzņēmēji, audzēkņi, profesionālās izglītības iestādes

Atbalstāmās darbības: darba vidē balstītas mācības un mācību prakses

Attiecināmās izmaksas:

Fiksēto izmaksu segšana – civiltiesiskā atbildības apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija.
Mainīgo izmaksu segšana – transports un dienesta viesnīca līdz 70 EUR mēnesī vienam audzēknim, realizējot darba vidē balstītas (DVB) mācības, un 80 EUR mācību gadā vienam audzēknim, realizējot mācību praksi.
Kompensācija uzņēmējam1.48 EUR/h par DVB mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam audzēknim un 7,11 EUR/dienā par prakses vadītāja nodrošināšanu vienam mācību praksē iesaistītajam audzēknim.
Kompensācija PII par DVB mācībās vai mācību praksē iesaistītā viena audzēkņa izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu – līdz 20.82 EUR par viena audzēkņa iesaistes reizi.

 

Projekts skaitļos:

Ogres tehnikumā projekta ietvaros darba vidē balstītas mācības realizējuši 721 audzēkņi un

mācību prakses realizējuši 803 audzēkņi.

Ogres tehnikumā tiek īstenotas dažādas izglītības programmas un tās ir iespēja apgūt arī

Rankas struktūrvienībā.

Ogres tehnikumā populārākās profesijas projekta ietvaros: Pavārs/Ēdināšanas pakalpojumu

speciālists, Viesmīlības pakalpojumu speciālists, Elektronikas tehniķis, Mēbeļu galdnieks, Meža mašīnu

operators, Datorsistēmu tehniķis.

Ogres tehnikums no projekta ieviešanas brīža aktīvi iesaistījies darba vidē balstītu mācību

ieviešanā, pieredzē daloties ar citām profesionālajām skolām, uzņēmumiem.

Ogres tehnikumā aktīvākie projekta sadarbības partneri – uzņēmumi: AS VIESNĪCA LATVIJA,

SIA ELIZABETES CENTRS, SIA MOGOTEL MV, SIA PARKAVILLA, SIA ELPA 2, SIA MALEVSS,

SIA DAINU GARDUMI, SIA HansaMatrix Pārogre, SIA Lexel Fabrika, Rīgas Tehniskās universitāte,

SIA DOMUS ECO, SIA N-Art, SIA Reduks, SIA Ošukalns, SIA Grantiņi 1, SIA ASP Pluss, SIA NIEDRĀJI MR,

SIA VMF LATVIA, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, SIA Rīgas meži, SIA Intrac Latvia,

SIA Baltic Agro Machinery, SIA AGRITECH.

Vairāk par projektu:

https://lddk.lv/atbalsts-biznesam/partneriba-un-lidzdaliba-es-projektos/darba-vide-balstitas-macibas/