Mūsu absolventi sevi pierāda skolu konkursā “Dizaina arēna 2021”

Ogres tehnikumam veiksmīgi noslēdzies Latvijas Dizaineru savienības organizētais konkurss skolām “ Dizaina arēna 2021”, kurā tika izvērtēti profesionālās izglītības mācību iestāžu audzēkņu darbi.

Konkursam tika pieteikti 2021.gada Multimediju dizaina, Interjera dizaina un Vides dizaina absolventu interesantākie kvalifikācijas darbi. Iesniegtos darbus izvērtēja starptautiska žūrija. Skolu skatē, kategorijā saziņas dizains, ar darbu Interneta lapas un ilustrāciju izstrāde zīmolam “DIYANA” 3.vietu ieguva Multimediju dizaina absolvente Diāna Cerminiece. Darba vadītājs Armands Pučs.

DIYANA interneta lapa – vide, kur tiek pierādīts, ka valoda nav vienīgais veids kā izteikties. Mērķis ir palīdzēt katram spert pirmo soli ārpus kastes, bez bailēm no citu viedokļiem un ar pārliecību par sevi. Brutālie dizaini uz apģērba parāda dzīves tiešumu, bez stereotipiem un robežām, standartiem un ekspektācijām. Ļauj savām drēbēm runāt tavā vietā. Lapas dizainā izmantoju fotogrāfijas apvienojumā ar grafiskām līnijām, tādējādi saistot digitālo ar dzīvo un autentisko. Interneta lapā iegriezties ir aicināts ikviens, gan apskatīt dizainus gan iegādāties produktus

Konkursa 2.kārtā, kategorijā vides dizains, žūrija izvirzīja interjera dizaina projektu Kalnu kultūras nama vestibilam. Darba autore Sabīne Baltutīte. Darba vadītāja Lāsma Bringina.

Kā galvenais mērķis bija izveidot vestibila interjeru skatot ēkas arhitektūru un tās celšanas laiku, interpretējot to formās un materialitātē. Savukārt ēkas un ciema vēsturi pasniegt informatīvi, interjera grafikā.
Telpu veidoju primāri domājot par ikdienas lietotāju, kas ir māksliniecisko kolektīvu dalībnieki un darbinieki, kā arī pasākumu apmeklētāji, nodrošinot viņiem nepieciešamās atpūtas vietas. Zonu izkārtojums plānots ņemot vērā vides pieejamību un plūsmu organizāciju, kas būtu aktuāla pasākumu norises laikā, kad telpu lieto vairāki simti cilvēku. Kā jaunas funkcionālās zonas izveidota recepcijas vieta.
Kopējais uzsvars telpas veidošanā likts uz funkcionalitāti, tīru formu lietojumu un skaidru norāžu sistēmu, novēršot cilvēku ilgstošu pulcēšanos. Apgaismes ķermeņi iezīmē telpas navigāciju.

Priecājamies un lepojamies ar mūsu absolventu panākumiem!