Meža mašīnu operators

Nozares profesiju karte

Kokrupniecibas_nozares_profesiju_karte
Kokrūpniecības nozares profesiju karte

Profesiju standarti

PS_Meza_masinu_operators
Meža mašīnu operators profesijas standarts

Paraugprogramma / programma

Paraugprogramma_meza_masinu_operators
Profesionālās Izglītības programmas “Meža mašīnu operators” paraugprogramma