“Medus svētki” Ogres tehnikumā

Ogres tehnikums no 2017.gada septembra  Ogres tehnikumā un Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vieta Vecbebros, Bebru pagastā, Aizkraukles novadā, īsteno profesionālās tālākizglītības programmu “Biškopība” ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju biškopis. Tāpat Ogres tehnikums pārņēmis lietošanā Latvijas biškopības vēstures muzeju, kur apskatāma ar biškopja arodu un biškopības attīstību Latvijā saistīta ekspozīcija. 2022.gada 3.septembrī Ogres tehnikums Latvijas biškopības vēstures muzejā un tā teritorijā, kas ir arī Ogres tehnikuma mācību drava, laikā no plkst.11.00-13.00 organizē pasākumu “Medus svētki”. Pasākuma laikā ikvienam interesentam būs iespēja iepazīties ar muzeja ekspozīciju, degustēt Ogres tehnikuma mācību dravā izsviesto medu un piedalīties interesantās aktivitātēs. Aicinām ikvienu, kurš vēlas iepazīt bišu dzīvi, nodegustēt medu un biškopības produktus, uz Latvijas biškopības vēstures muzeju Vecbebros, Bebru pagastā, Aizkraukles novadā!