“Mārketinga materiālu vizuālā noformēšana” meistarklase “Tipografika”

Mācību kurss “Mārketinga materiālu vizuālā noformēšana”

Meistarklase “Tipografika”

 

Mācību ilgums:

  • Kopējais stundu skaits: 4

Programmas īstenošanas veids: Attālināti

Priekšzināšanu līmenis: 

  • Dalībniekam jāpārzina savs dators un tastatūras īsinājumtaustiņi jāspēj organizēt, pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus, jāpārvalda tīmekļa pārlūkprogrammas.

Mācību programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamā prasmes efektīvi izmantot teksta noformējuma iespējas digitālā vidē.

Mācību programmas saturs: 

  1. Burtveidolu ieguve un autortiesības.
  2. Burtveidolu dažādība un kombinēšana.
  3. Teksta kārtošanas pamatprincipi.

 

Materiāltehniskais nodrošinājums:

No dalībnieka: Dators aprīkots ar datora peli, skaļruni, mikrofonu un web kameru, kā arī nodrošināts ar ātru (ap 50-100 Mbps) un pastāvīgu interneta pieslēgumu

 

Mācību norise:

12.06.2023., plkst. 18:00-20:50

Pedagogs: 

Dace Runča

Mācību dalībnieku skaits grupā:

Minimālais skaits – 10

Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecinājums par dalību

Mācību maksa: EUR 35

Kontaktpersona: Monta Bergmane, tālrunis 24665499, e-pasts: monta.bergmane@ovt.lv

Pieteikšanās kārtība:

  1. Lejupielādē pieteikuma veidlapu.
  2. Aizpildi pieteikuma veidlapu.
  3. Aizpildītu veidlapu nosūti uz e-pastu monta.bergmane@ovt.lv.

Informējam, ka mācību grupu komplektēšana tiks uzsākta, ja pieteikumu skaits sasniegs noteikto minimālo skaitu.

Pieteikuma veidlapa_marketinga materiali
Mārketinga materiālu vizuālā noformēšana – pieteikuma veidlapa elektroniski
Pieteikuma veidlapa_marketinga materiali_papīra formā
Mārketinga materiālu vizuālā noformēšana – pieteikuma veidlapa papīra formā