Profesionālais maģistra grāds skolvadībā. Ekonomikas un uzņēmējdarbības skolotāja kvalifikācija. Pedagoģiskais darba stāžs – 20 gadi.

Dzīves moto: Kad šaubies, sper tikai vēl vienu soli.

Linda ir atbildīga, atsaucīga, saprotoša un darbu veic pēc vislabākās sirdsapziņas. Labprāt pieņem jaunus izaicinājumus. Mācās pati un māca citus. Iedvesmo un motivē jauniešus, sniedz pārliecību, lai viņi noticētu sev un izmantotu savu potenciālu.

Vaļasprieki: Grāmatu lasīšana, kultūras baudīšana un ceļošana.