Liepājas valstspilsētas pedagogu pieredzes apmaiņas vizīte

10. oktobrī Ogres tehnikumā pieredzes apmaiņā viesojās Liepājas valstspilsētas pedagogi karjeras konsultanti un direktora vietnieki audzināšanas darbā. Viesus ar Ogres tehnikuma karjeras izglītības un audzināšanas darbu iepazīstināja direktore Ilze Brante, direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa, direktores vietniece audzināšanas un kultūrizglītības jomā Armanda Auziņa. Īpašu interesi izraisīja tehnikuma audzēkņu Megijas Čerikovas, Jāņa Valtera Gaigala, Annijas Kļaviņas un absolventa, pedagoga Ernesta Davidčuka stāstījums par karjeras izaugsmes iespējām Ogres tehnikumā. Viesus ar muzikālo priekšnesumu iepriecināja Joanna Šūlmeistere un Jūlija Anete Utināne.