Lepojamies ar Ogres tehnikuma jauno mežsaimnieku sasniegumiem

Ogres tehnikuma audzēkņi no 31. maija līdz 4. jūnijam piedalījās Eiropas jauno mežsaimnieku profesionālās meistarības konkursā (European Student Championship in Forestry Skills ESCFS), kurš šogad notika 19. reizi un tika organizēts Kongsbergā, Norvēģijā.

ESCFS ideja radās starptautiskās sacensībās 2001. gadā Prešovā, un tās vēsture aizsākās 2002. gadā ar pirmo konkursu, kas tika organizēts Austrijā. ESCFS īstermiņa mērķis ir prezentēt jaunākos sasniegumus mežizstrādes tehnikā, instrumentos un mežizstrādātāju drošības aprīkojumā un demonstrēt prasmes, kas nepieciešamas mežsaimniecības jomā strādājošiem. Savukārt konkursu ilgtermiņa mērķis ir popularizēt darbu mežsaimniecības jomā un izglītot sabiedrību, piesaistot publikas interesi mežniecībai un apmācībām šajā jomā gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. Šiem konkursiem ir īpaši nozīmīga loma starptautisku kontaktu veidošanā starp skolēniem un skolām, kas veicina mierīgu līdzāspastāvēšanu starp tautām.

ESCFS ir sacensības starp Eiropas skolām, kuras piesaka savu komandu četru jauniešu sastāvā, kuri mācās mežsaimniecības jomā un ir vecumā no 16 līdz 25 gadiem. Šogad kopumā startēja 18 komandas, un Ogres tehnikumu, Latviju pārstāvēja Gabriēls Filips Gills, Eduards Kārkliņš, Pēteris Radziņš un Emīls Zaķis.  Arī Ogres tehnikuma jaunietēm Rēzijai Bankaus un Evelīnai Afanasjevai bija iespēja apliecināt savas prasmes, startējot Starptautiskajā meiteņu komandā kopā ar audzēknēm no Slovēnijas. Konkursa laikā komandām bija jāpiedalās meža stafetē (šogad tā bija 4 km distance ar 16 uzdevumiem), kā arī katram dalībniekam jāveic piecas tehniskās disciplīnas – ķēdes maiņa, koku gāšana, kombinētā garumošana, precīzā garumošana, atzarošana.

Ogres tehnikuma jaunieši pierādīja sevi kā prasmīgus un zinošus jaunos mežstrādniekus, vīriešu klasē kopvērtējumā ierindojoties 7. vietā, bet meža stafetē esot starp piecām labākajām komandām, savukārt Starptautiskā sieviešu komanda kopvērtējumā ieguva godpilno 2. vietu un  3. vietu meža stafetē. Evelīna Afanasjeva sieviešu klasē bija labākā  atzarošanas disciplīnā, iegūstot 1. vietu, un izcīnīja 3. vietu precīzās garumošanas disciplīnā. Lepojamies ar Ogres tehnikuma jauniešu sasniegumiem!

ESCFS rīcības komiteja ir apstiprinājusi, ka 2024. gadā ESCFS notiks Rumānijā, bet 2025. gadā – Latvijā. Tas ir ne vien liels gods, bet arī sarežģīts un daudzpusīgs pienākums gan Ogres tehnikumam, gan pārējām mežsaimniecības nozarē iesaistītajām pusēm, jo būs iespēja parādīt, kas ir sasniegts mežsaimniecības attīstības jomā, dalīties pieredzē un veicināt sadarbību starp vietējām un starptautiskām organizācijām, meža nozares profesionāļiem un jaunajiem mežsaimniekiem