Lepojamies ar mūsu deju kolektīvu “Solis”

2024.ada 27.aprīlī Ogres novada kultūras centrā norisinājās skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu koprepertuāra skate, gatavojoties XIII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam “Es atvēru Laimas dārzu”.

Lepojamies ar mūsu deju kolektīva “Solis” jauniešiem un kolektīva vadītāju Dairu Dāli, apsveicam ar iegūto I pakāpes diplomu un vēlam raitu soli arī turpmākajos koncertos.

Armanda Auziņa

Direktores vietniece audzināšanas un kultūrizglītības jomā