Latvijas profesionālās izglītības iestāžu virzība uz profesionālo izcilību

2023. gada 26. un 27. septembrī Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar starptautiskajām organizācijām “Skillman International”, Europea Training Foundation (ETF), Europea Latvia, biedrību “Siera klubs” un Āzijas attīstības banku organizēja starptautisku forumu “The Planet of skills. Renewed Perspective on Networking Potential” (Prasmju planēta. Jauns skatījums uz tīklošanās potenciālu). Forumā Latvijas izglītības politikas veidotāji un profesionāļi no visas pasaules prezentēja savu ieguldījumu valstu profesionālās izglītības kvalitātes un konkurētspējas veicināšanā globālo pārmaiņu kontekstā, un noslēgumā tapa Rīgas deklarācija, kas atspoguļo profesionālās izglītības nozīmi tautsaimniecības attīstībā.

Ar mērķi iepazīstināt ar Latvijas izcilības politiku profesionālās izglītības jomā, Rīgas deklarāciju un nākamajiem soļiem tās īstenošanai, kā arī ETF skatījumu un piedāvātajiem atbalsta instrumentiem profesionālās izglītības iestāžu virzībai uz profesionālo izcilību, š.g. 19. aprīlī Ogres tehnikumā tika īstenots Foruma turpinājuma pasākumā.

Par Ogres tehnikuma īstenotajam iniciatīvam virzībai uz profesionālās izglītības izcilības un inovāciju centra statusa iegūšanu dalījās pieredzē direktore Ilze Brante, minot līdz šim brīdim veiktās darbības un informējot par Erasmus+ programmas projekta EULEP mērķiem un aktivitātēm. Projekts EULEP  apvieno 20 organizācijas no astoņām valstīm, kas sadarbojas, lai padarītu profesionālo izglītību pievilcīgāku, piedāvātu uzņēmumiem jaunus un pielāgotus mācību moduļus, kas atbilst darba tirgus vajadzībām un ir uz inovāciju orientētās jomās (mākslīgais intelekts, virtuālā realitāte un sociālā inovācija), izveidotu un/vai stiprinātu zināšanu trijstūrus reģionālā un valsts līmenī, iekļautu profesionālās izglītības iestādes reģionālās ekonomikas attīstības stratēģijās un nostiprinātu to pārvaldību. Ogres tehnikums nebaidās no izaicinājumiem un rīkojas proaktīvi, iesaistoties dažāda līmeņa iniciatīvās un Eiropas Savienības projektos – no š.g. marta ir uzsākta Erasmus+ programmas projekta “Intelligent printing, flexible and organic electronics Excellence” (INFINITE), kurš vērsts uz jaunu talantu attīstību un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu drukātās, elastīgās un organiskās elektronikas jomā, izveidojot Profesionālās izglītības izcilības centrus, īstenošana.

Pasākuma noslēgumā ar prezentāciju “Kvalitāte izcilībai un iekļaušanai” Šveices Prof. h.c. Dr. Ursa Hauensteina, Linkolnas Universitātes, Linkolnas Starptautiskās biznesa skolas nākotnes vadības un izglītības viesprofesors, iedvesmoja dalībniekus turpmākajiem attīstības soļiem.

Pasākumu organizēja Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar starptautiska līmeņa organizācijām Skillman International un ETF (Europea Training Foundation).