Latvijas profesionālās izglītības iestāžu pedagogi izglītojas pie darba devēja

Ogres tehnikums ar Valsts Izglītības satura centra atbalstu un sadarbībā ar SIA “INTRAC Latvija” 2023.gada 23. un 24.novembrī  Latvijas profesionālās izglītības iestāžu Mašīnzinību jomas pedagogiem  organizē praktiskās darbības semināru 16 stundu apjomā ar mērķi pilnveidot pedagogu profesionālās prasmes moduļa “Tehniskā servisa organizēšana” mācību procesa īstenošanai.

Divu dienu laikā SIA “INTRAC Latvija” tehniskais direktors Andrejs Stoļarovs iepazīstinās  un demonstrēs klātesošajiem dažādas iespējas, kā veiksmīgāk mācību procesa laikā īstenot moduli Tehniskā servisa organizēšana, kā sasaistīt teoriju un praksi. Pedagogiem būs iespēja gan uzklausīt mācību metodiskā materiāla izstrādātāju, gan praktiski darboties servisa telpās.

Ceram, ka seminārs dos iedvesmu pedagogiem ar vēl lielāku entuziasmu strādāt ar jauniešiem un sniegt zināšanas un prasmes nākamajiem mehāniķiem.

 

 

Direktores vietniece izglītības un metodiskajā jomā Linda Puķīte