“Latvijas Meža dienas 2022”

Pēc divu gadu pārtraukuma trešo reizi Tērvetes dabas parkā notika “Latvijas Meža dienas 2022”, divu dienu pasākums, lielākais šāda veida notikums Baltijā. Arī Ogres tehnikums kā ar mežsaimniecības jomu saistīta profesionālās izglītības iestāde aktīvi iesaistījās Meža dienu aktivitātēs, reklamējot mežsaimniecības un kokizstrādājumu jomu, kā arī iepazīstinot ar citām izglītības iespējām Ogres tehnikumā – datoriku, elektroniku un administratīvo darbu, dizainu un mākslu,  viesmīlību un restorānu pakalpojumu jomu.

Šogad Meža dienu aktivitātes bija vērstas uz meža izglītības jomu: izzināt meža vērtību gan no saimnieciskās puses, gan iespējām tajā atpūsties, nenodarot pāri dabai. Ikviens apmeklētājs varēja iesaistīties dažādās spēlēs un Meža likuma izzināšanā. Uzzināt par izglītības iespējām mežsaimniecības jomā.

Interese par Meža dienu aktivitātēm bija liela. Kopā pasākumu apmeklēja ap 14,5 tūkst. apmeklētāji – 7 tūkst. skolēnu grupas un 7,5 tūkst. ģimenes. 

Meža dienas kopā ar Dobeles pašvaldību, Meža īpašnieku biedrību, biedrībām “Zaļā josta” un “Zaļās mājas” organizēja akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”.

Paldies katram Ogres tehnikuma audzēknim un pedagogam par aktīvu līdzdalību “Latvijas Meža dienas 2022” norisē!

Paldies akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” par sadarbību!

Sākam gatavojamies nākamajiem Meža nozares svētkiem – 2023.gada 26. un 27.maijā.