Latvijas Kultūras kanona konkurss “Kultūras vērtību sardzē: radīt savu Kultūras kanona vērtību drošības atslēgu”

Turpinās Latvijas Kultūras kanona konkurss “Kultūras vērtību sardzē: radīt savu Kultūras kanona vērtību drošības atslēgu”.
Ogres tehnikuma komandas identificētā apdraudētā Kultūras kanona vērtība – kapu kopšanas tradīcija. Lai aktualizētu un atgādinātu par šo latviskās kultūras tradīciju,
pirmā kursa interjera dizaina programmas audzēknes Loreta Avota, Anda Innuse un Luīze Lazovska realizē projektu “Atceries Pēti Kop”.
Atceries tos, kuru vairāk nav līdzās, atrodi, kur viņi atdusas!
Pēti savu dzimtu, lai saprastu, kas tu esi, apkopo atmiņu stāstus!
Kop savas dzimtas tradīcijas, savu senču kapavietas!

Projekta ietvaros februārī un martā Ogres tehnikumā un Ogres pilsētas skolās tiek realizētas aktivitātes par dzimtas pētniecību. 27.februārī audzēknes viesojās Ogres pamatskolas 5.klasēs, lai novadītu stundas, kurās iepazīstināja ar savu projektu un kopā ar skolēniem veidoja dzimtas kokus. Aktīvākie skolēni saņēma uzlīmes ar projekta logo Atceries-Pēti-Kop.

Februārī Ogres tehnikuma audzēkņiem tika parādītas iespējas veikt dzimtas pētniecību un veidot dzimtas koku, meklēt apbedītos radiniekus, vākt informāciju par tiem digitālajās vietnēs. Martā vēl būs iespēja citām tehnikuma audzēkņu grupām iepazīties ar dzimtas pētniecību, izmantojot digitālās vietnes.

Projekta ietvaros audzēknes strādā pie Facebook lapas izveides, kur būs iespēja sekot līdzi projekta aktivitātēm.

Dizaina un mākslas nodaļas skolotāja Skaidrīte Bambale