Latviešu valoda (pamatlīmenis (A1 līmenis))

Izglītības programmas nosaukums: Neformālās izglītības programma Latviešu valoda (pamatlīmenis (A1 līmenis))

Mācību ilgums:

  • Kopējais stundu skaits: 116

Programmas īstenošanas veids: Klātiene

Prasības iepriekšējai izglītībai: Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Priekšzināšanu līmenis: Nav nepieciešams

Mācību programmas mērķis: Sniegt jaunas latviešu valodas zināšanas, veicinot latviešu valodas lietošanu saziņā un kultūru dialogā mūsdienu sabiedrībā noteiktajā līmenī, attīstīt klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas prasmes.

Mācību programmas saturs: 

  1. Sniegt zināšanas par latviešu valodas vārdu krājumu, kas nepieciešams vienkāršas sarunas uzturēšanai par apgūstamajiem tematiem (personas vizītkarte, dzīves vide, iepirkšanās un pakalpojumi, cilvēks, izglītība un karjera);
  2. Veidot pamatprasmes vienkāršu tekstu lasīšanā;
  3. Veidot pamatprasmes vienkāršu tekstu sastādīšanā;
  4. Izmantot latviešu valodas zināšanas un prasmes sociokultūru kontekstā informācijas ieguvei, atlasei un tālākai nodošanai.
  5. Noslēguma pārbaudījums

Mācību norise:

16.01.2023.- 30.05.2023.

Pirmdiena (18:00-20:15)

Trešdiena (18:00-20:15)

Pedagogs: 

Anita Pakalna

Mācību dalībnieku skaits grupā:

Minimālais 12

Maksimālais 16

Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Mācību maksa: EUR 300,00

Kontaktpersona: Ineta Grīna, tālrunis 29127832, e-pasts: ineta.grina@ovt.lv

Pieteikšanās kārtība:

  1. Lejupielādē pieteikuma veidlapu.
  2. Aizpildi pieteikuma veidlapu.
  3. Aizpildītu veidlapu nosūti uz e-pastu ineta.grina@ovt.lv

Informējam, ka mācību grupu komplektēšana tiks uzsākta, ja pieteikumu skaits sasniegs noteikto minimālo skaitu.