Latviešu nacionālā un mūsdienu virtuve

Izglītības programmas nosaukums:

Profesionālās vidējās izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” (Pavārs) modulis 

“ Latviešu nacionālā un mūsdienu virtuve”

 

Mācību ilgums:

 • Kopējais stundu skaits: 102
 • Teorija: 30
 • Praktiskais darbs: 72

Programmas īstenošanas veids: Klātiene, Ogres tehnikums

Prasības iepriekšējai izglītībai: Pamatizglītība

Priekšzināšanu līmenis: Nav nepieciešams

Mācību programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamo spējas gatavot un pasniegt dažādas sarežģītības Latvijas etnogrāfisko reģionu un novadu ēdienus, dzērienus, saglabājot Latvijas kulināro montojumu un veicinot mūsdienu latviešu virtuves attīstību.

Mācību programmas saturs: 

 1. Latviešu virtuves raksturojums.
 2. Kulinārais mantojums.
 3. Latvijas etnogrāfisko reģionu un novadu raksturīgākie ēdieni.
 4. Starptautiski atzītie Latvijas kulinārā mantojuma ēdieni.
 5. Tradicionāli (raksturīgi) Latvijā audzēti un ražoti pārtikas produkti uzturā.
 6. Latvijas savvaļas pārtikas produkti.
 7. Cikliskā kalendāra loma uzturā – no senatnes līdz mūsdienām.
 8. Mūsdienu latviešu virtuve.
 9. Noslēguma pārbaudījums – izglītojamie gatavo dažādas sarežģītības latviešu nacionālās un mūsdienu virtuves ēdienus un/vai izstrādājumus, ievērojot noteiktās prasības.

Materiāltehniskais nodrošinājums:

No dalībnieka: Nav nepieciešams

No Ogres tehnikuma: 

 • Tehniskais nodrošinājums klātienes nodarbībās Ogres tehnikumā.

Mācību norise:

19.08.2023. -21.10.2023.

Sestdienas, plkst. 08:45-16:55

Pedagogs: 

Gita Kalnaģeidāne, Māra Strazdiņa, Zinaida Bāra

Mācību dalībnieku skaits grupā:

Minimālais skaits – 10

Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecība par moduļa apguvi

Mācību maksa: EUR 360

Kontaktpersona: Ineta Grīna, tālrunis 29127832, e-pasts: ineta.grina@ovt.lv

Pieteikšanās kārtība:

 1. Lejupielādē pieteikuma veidlapu.
 2. Aizpildi pieteikuma veidlapu.
 3. Aizpildītu veidlapu nosūti uz e-pastu ineta.grina@ovt.lv

Informējam, ka mācību grupu komplektēšana tiks uzsākta, ja pieteikumu skaits sasniegs noteikto minimālo skaitu.

M.Pieteikuma-LATV.NAC.VIRT.
Latviešu nacionālā un mūsdienu virtuve – pieteikuma veidlapa