Kristine Zirjanova

Kristīne mācās LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē par angļu valodas skolotāju.

Pedagoģiskā pieredze vairāk nekā 20 gadi.

Skola un darbs ar jauniešiem ir Kristīnes aicinājums, sirdslieta un spēka avots.

Vaļasprieki: mūzika, dejas, literatūra, atpūta pie dabas.