Kopā mēs varam vairāk!

Ar Erasmus+ projekta “PEACE & HUMAN RIGHTS & DIVERSITY & TOLERANCE”, Nr. 2018-1-IT02-KA229-048562_4, Grieķijas partnera organizēto virtuālo mobilitāti tika noslēgts šis Erasmus+ projekts. Kā tas bija?

Virtuālajā mobilitātē piedalījās dalībnieki no piecām partnervalstīm – Latvijas, Itālijas, Turcijas, Portugāles un Grieķijas. Virtuālās mobilitātes laikā dalībnieki caur dažādām aktivitātēm uzzināja un diskutēja par pilsonisko līdzdalību.

Organizatori, projekta partneri no Grieķijas, izmantojot interaktīvus paņēmienus, šo tēmu padarīja interesantu ikvienam. Dalībniekiem bija iespēja uzlabot savas angļu valodas prasmes, strādājot gan starptautiskās darba grupās, gan debatējot savā starpā par bēgļu iekļaušanu, nāvessoda izpildīšanu, sieviešu tiesībām, ka arī daudziem citiem ne mazāk svarīgiem jautājumiem. Katram partnerim bija jāpastāsta arī par valstī eksistējošām nevalstiskajām organizācijām. Latvijas komanda savā prezentācijā iekļāva tādas organizācijas kā “Vītolu fonds”, “Ulubele”, “Nītaureņi”.

Virtuālās mobilitātes laikā tika izstrādāti plakāti par pasaulē svarīgām un aktuālām tēmām – Latvijas darba grupas tēma bija “Taisnīgums pret LGBTQ kopienu”.

Projekta ietvaros bija jau īstenotas četras mobilitātes, kuru laikā tika izzinātas tādas tēmas kā demokrātija, pilsoniskā iesaiste, imigrācija un diskriminācija; 2020.gada pavasarī Ogres tehnikumam vajadzēja uzņemt viesus no partnervalstīm, iepazīstināt ar skolu un kopīgi izzināt tēmu “diskriminācija” – diemžēl Covid-19 izraisītās pandēmijas dēļ tas nebija iespējams, tāpēc tika pieņemts lēmums šo mobilitāti īstenot virtuāli.

Lai arī sākumā partnervalstu pārstāvjiem bija bažas, kā varēs iesaistīt dalībniekus dažādās aktivitātēs, vai tās būs gana interesantas, lai noturētu visu uzmanību, tomēr, noslēdzoties virtuālajām mobilitātēm, ikviens augsti novērtēja gan sagatavoto darba programmu, gan aktivitātes un īpašo noskaņojumu.

Šajā virtuālajā mobilitātē Latvijas komandas pārstāvji bija audzēkņi Evelīna Afanasjeva, Laura Keita Žuravļova, Marjans Valentinovičs, Keira Veide, Viesturs Stanke un Kintija Kvante; darbinieki – Anete Ozola, Aļona Lukašenoka un Sigita Jasinska. Liels paldies par aktīvu līdzdalību un uz tikšanos nākamajā mācību gadā!