Konkurss “Klientu apkalpošanas speciālists 2023”

2023.gada 7.februārī, Ogres tehnikumā norisinājās pirmais profesionālais Klientu apkalpošanas speciālistu profesijas konkurss “Klientu apkalpošanas speciālists 2023”.

Konkursā piedalījās Ogres tehnikuma Klientu apkalpošanas speciālista profesijas 10 audzēkņi no 1. un 2. kursa. Visi dalībnieki bija gatavojušies un demonstrēja savas labākās zināšanas 3 dažādos uzdevumos. 1. uzdevums – Viktorīna – jāatbild uz jautājumiem latviešu, angļu un krievu valodā.  2.uzdevums – Ergonomika – telpas estētiskais un biroja vides iekārtojums, t.sk. krāsu un materiālu izvēle birojā, risku un ergonomikas prasības. Pēc telpas izpētes bija jāsagatavo prezentācija un jānosūta konkursa žurijai. 3.uzdevums – Situācijas analīze klientu apkalpošanā. Konkursa vērtēšanā piedalījās Ogres tehnikuma pedagogi un pieaicināts eksperts – AAS “BTA” Ogres filiāles vadītāja Sandra Lasmane.

Ļoti sīvā konkurencē 1. vietu ieguva Agnese Frīdenberga (2KL), 2. vietu ieguva Amanda Kuzmina (2KL), 3.vietu ieguva Zane Lukstiņa (2KL).

Pateicamies par dalību konkursā audzēkņiem: Albertam Pulam (1KL), Keitai Naglei (1KL), Laurai Lazdiņai (2KL), Elīzai Slaveniecei (2KL), Evitai Vesmanei (2KL), Elīnai Karolei (2KL), Airitai Juškai (2KL), kā arī 2KL grupas audzēknēm, kuras palīdzēja konkursa organizēšanā  – Andai Armandai  Juškānei, Agnesei Babrei, Laurai Kleopatrai Vanagai.

1.-3. vietu ieguvēji saņēma diplomus, balvas un tiesības piedalīties Latvijas profesionālo izglītības iestāžu konkursā “Klientu apkalpošanas speciālists 2023”, kas notiks šī gada 22. februārī, Valmierā.

Paldies profesionālo priekšmetu pedagogiem, Ingai Lišmanei, Ligitai Āzenai, Aļonai Lukašenokai un Pēterim Bitānam, par ieguldīto profesionālo darbu audzēkņu izglītībā un konkurētspējā!

Lai mūsu audzēkņiem labas zināšanas un veiksme nākamajā konkursā!

 

Sanita Šerpa

Pedagogs karjeras konsultants