Kokvedēja automobiļa vadītājs

Nozares profesiju karte

Kokrupniecibas_nozares_profesiju_karte
Kokrūpniecības nozares profesiju karte

Profesionālās kvalifikācijas prasības

Profesionalas_kvalifikacijas_prasibas_kokvedeja_automobila_vaditajs
Profesionālās kvalifikācijas prasības - kokvedēja automobiļa vadītājs

Paraugprogramma / programma

Paraugprogramma_kokvedeja_automobila_vaditajs
Profesionālās Izglītības programmas “Kokvedēja automobiļa vadītājs” paraugprogramma