Karjeras izglītības centrs saka paldies

Sakām milzīgu paldies jums, Ogres tehnikuma audzēkņi, par aktīvu iesaistīšanos karjeras izglītības centra rīkotajos pasākumos. Prieks, ka aktīvi izmantojāt piedāvātās iespējas gan klātienē, gan attālināti:

  • apmeklēt individuālās karjeras konsultācijas;
  • piedalīties grupu nodarbībās “Tavas papildu iespējas Ogres tehnikumā”, “Mans portfolio”;
  • izteicāt viedokli aptaujā “Kur tu ieguvi informāciju par mācībām Ogres tehnikumā?”;
  • Karjeras nedēļas 2021  ietvaros diskutējāt par tematu “Kā es nokļuvu IKT nozarē?”;
  • interesējāties par augstākās izglītības iespējām izvēlētajā profesijā;
  • uzzinājāt par karjeras iespējām lidostā “Rīga”;
  • izmantojāt skolu programmas “Dzīvei gatavs” tiešsaistes nodarbību ekonomikas stundā, kad  kopā ar savu pedagoģi Lindu Pastari ieklausījāties  AS Swedbank Finanšu institūta projektu vadītājas Dana Zālītes stāstītajā par aizdevumu veidiem, kreditēšanas procesiem, maksātspējas un kreditēšanas  sakarībām, kā pats aizņēmējs var ietekmēt finansēšanas nosacījumus. 

Paldies arī jūsu vecākiem, kuri aktīvi izteica viedokli OT organizētajā aptaujā “Mana bērna karjeras izvēle”, kā arī piedalījās diskusijā “Tehnoloģijas mūsdienu ģimenēs – draugs vai ienaidnieks”. 

Paldies arī kolēģiem, kuri mācību procesā ir integrējuši karjeras izglītības jautājumus, lai ļautu ikvienam OT audzēknim attīstīties par vispusīgu personību.

Visu aktuālāko informāciju par karjeras izglītību var atrast OT mājaslapas sadaļā Iespējas, kā arī atgādinām, ka ikviens var izmantot individuālās karjeras konsultācijas, piesakoties individuāli pie pedagogiem karjeras konsultantiem Ingas Lišmanes (t.nr. +371 27072530, e-pasts: inga.lismane@ovt.lv) vai Ineses Kaupužas (t. nr. +371 26595761, e-pasts: inese.kaupuza@ovt.lv). Esam atvēti idejām un priekšlikumiem.

Lai klusi un gaiši Ziemassvētki un patīkamu pārsteigumu pilns Jaunais 2022. gads!