Individuālās karjeras konsultācijas

Ko var iegūt skolēns no individuālajām konsultācijām ar karjeras konsultantu?

  • saņemt atbalstu un ieteikumus piemērotākās profesijas un studiju programmas izvēlē;
  • labāk apzināt savas intereses, prasmes, iespējas un vērtības;
  • uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs;
  • iegūt rīcības plānu – ko darīt tālāk studiju vai karjeras izvēlē.

Pieteikšanās:

Gunta Sergejeva, gunta.sergejeva@ovt.lv , t. 29288423, 148. kabinets