Karjeras dienas LLU atsauksmes

No 10.02.–12.02.2021. Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) norisinājās tiešraides Karjeras dienas skolēniem, kurās piedalījās arī Ogres tehnikuma audzēkņi.

LLU Karjeras dienās ikviens interesents varēja izvēlēties tēmas par sev interesējošu profesiju, vebinārus vadīja šīs izglītības iestādes absolventi, studenti un mācībspēki, kuri dalījās darba pieredzē un atklāja profesiju un nodarbošanās veidu “aizkulises”. Ikvienam tika piedāvāta iespēja ieklausīties dažādu nozaru pārstāvju stāstos un informatīvās lekcijās, kas ļāva izzināt profesijas, nodarbošanās veidus, lai mērķtiecīgāk varētu izvēlēties savu profesionālo ceļu. Karjeras dienās aktīvi piedalījās Ogres tehnikuma Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas un Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas izglītojamie un pedagogi. Paldies jāsaka pedagogiem Andai Vilciņai, Anitai Graudumai, Viktoram Ceirulim, Arturam Bičolim, Lindai Pastarei par aktīvu audzēkņu iesaistīšanu LLU Karjeras dienās.

Lūk, kādas ir klausītāju atsauksmes:

“Jauniešiem patika dekāna vienkāršība, cilvēcīgums, runājot par iespējām LLU. Liela daļa audzēkņu, kur apgūst mezsaimniecības tehniķa profesiju,izrādija interesi turpināt studijas LLU pēc tehnikuma beigšanas.” (Anita)

“Īss, bet interesants bija stāstījums par mācībām LLU un iespējām pēc tam. Kopumā foršs pasākums!” (Denijs Jorens)

“Mežiniekiem nav jāuztraucas par darba vietu, jo mežu procentuālā platība Latvijā ar katru gadu tikai pieaug. Galvenais jāpatīk savam darbam.”(Andris)

“Meža nozare ir palikusi daudz digitālāka kā 20 gadus atpakaļ.”(Jānis 3MT)

“Mācoties meža apsaimniekošanu LLU, karjeras iespējas ir meklējamas gan valsts, gan privātajos sektoros, gan zinātnes nozarē. Darbs šajā nozarē nodrošina stabilitāti, labus ienākumus, veselīgu, interesantu un vienmēr mainīgu darba vidi. LLU Meža fakultātē audzēkņiem tiek piedāvātas ne vien teorētiskās apmācības, bet arī prakses, kas sagatavo reālajiem darba apstākļiem.” (Emīlija)

LLU Karjeras dienas tiešraižu ierakstus var noskatīties šeit: https://www.llu.lv/lv/karjerasdienas