JDK “Solis” saliedēšanās koncertā Madlienā

Madlienas jauniešu deju kolektīvs “Dainas” vadītājas Agritas Kauženas personā uzaicināja uz sadanci Ogres tehnikuma jauniešu deju kolektīvu “Solis”, vadītāja Daira Dāle. Koncertā bija iespēja satikties un sadancoties ar citiem kolektīviem, izjust deju svētku prieku par kopā būšanu. Dejotājus ar sirsnīgiem sveicieniem un ovācijām sagaidīja skatītāji, visa kopējā atmosfēra radīja saliedētības sajūtu.

Pēc koncerta notika sadraudzības balle, kuras laikā norisinājās daudzas interesantas un neparastas aktivitātes. Un, protams, dejas, soļi neapklusa, ne uz mirkli un mūzikas ritms vēl ilgi skanēs atmiņās par skaisto koncertu.

Nameda Liljē 2.VO